Lezingen

Bart is een veelgevraagd spreker, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. Organisaties kunnen een gesubsidieerde lezing aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren: www.auteurslezingen.be. Het aantal subsidieerbare lezingen is beperkt. Gesubsidieerd of niet, gelieve altijd vooraf met de auteur contact op te nemen.

Kinderen

Voor kinderen verzorgt Bart interactieve lezingen over Dino (5-7 jaar) en Gijs en Lise (8-11 jaar). Meerdere voorstellingen op één dag zijn mogelijk.

Jongeren

Voor scholieren laatste graad secundair onderwijs en studenten hoger (universitair) onderwijs kan je Bart Demyttenaere uitnodigen voor een voordracht over armoede, geloof of de vluchtelingenproblematiek.

Volwassenen

Bart is een bezield spreker over volgende thema’s: armoede, zelfmoord, vluchtelingen, de kerk en Congo.