'Mijn Congo' wordt een autobiografisch werk waarin Bart op zoek gaat naar de sporen die zijn oudoom Michel, zijn vader Jos en hijzelf in Congo nalieten.

1878 - 1879

Na veel speurwerk kwam Bart te weten dat zeekapitein Michel Demyttenaere de ontdekkingsreiziger H. M. Stanley in opdracht van koning Leopold II in het nog grotendeels onbekende hart van Afrika bevoorraadde, en getuige was van de stichting van het latere Stanleystad (nu Kisangani).

1958 - 1964

Jos Demyttenaere werkte van 1958 tot 1964 als agent voor een katoenbedrijf op diverse plaatsen in Katanga. Zijn oudste zoon Bart werd op 20 juli 1963 in Albertstad (nu Kalemie) geboren.

1986 - 1990

Van 1986 tot 1990 woonde en werkte Bart Demyttenaere als jonge onderwijzer in Bunia en Lubumbashi.

2017

In januari en februari 2017 keerde Bart na een onderbreking van dertig jaar naar zijn geboorteland terug. Hij doorkruiste het Oosten van Congo en bezocht talrijke plekken die voor zijn oudoom, zijn vader en hemzelf belangrijk waren. Gewapend met oude foto’s vond hij vroegere vrienden terug in onder andere Lubumbashi, Kalemie, Kisangani, Goma, Bunia en Bukavu. In juli en september reist Bart opnieuw naar Congo af.